Facebook
VK
Twitter

Projects

Parc de odihnă expoziţional cu vînzări

Project author: Silvian RĂCILĂ

Country: Moldova

Address: Republicamoldova

Date: 2012-09-16 22:49:04

Description

BUNĂ STIMATE VIZITATOR PROIECTUL PREZENTAT LA ACEST CONCURS ESTE UNUL CARE ARE CA SCOP COMBINAREA A DOUĂ PĂRŢI A UNEI ŞI ACEEAŞI MONEDE, PE DE O PARTE ARTA ACESTEIA, PE DE ALTĂ PARTE VALOAREA EI.

Vote for this project

Voting is over now.

Here You are home!

Project author: CIORBA Valeriu, SIRGHI Ludmila, BRENICI Mircea, MAZILO Vica

Country: Moldova

Address: Coloniţa, Colonita, Moldova

Date: 2012-09-16 22:14:23

Description

Development of information portal of Colonita village, Chisinau municipality - Colonita.EU, created and managed on a voluntary basis by a group of local youths. It is the platform where inhabitants feel at home in any corner of the world they accesses this site, express their opinions, come with proposals and ideas for the village. It is an open platform for collaboration, development which everyone can join.  Because "EU" in the site name signifies not only a pronoun, and an abbreviation of the European Union, we believe that we have an "open eye" to Europe and that it will open an "eye" for the future of our village - particularly through our countrymen abroad. We intend to put a special emphasis on Colonița diaspora. We want to hear life stories of those who, starting from the village - for a time or forever - carry with them a piece of this city. There are people who have something to say and could come up with new ideas for Colonita development following the example of other countries. In addition we are going to develop other dimentions: to create informative web pages for public bodies in village - school, nursery, health center, house of culture and the church - through which we can inform villagers about all their activities.

Vote for this project

Voting is over now.

ნათელი გზა ახალგაზრდებს

Project author: ბაგრატ ქელბაქიანი

Country: Georgia

Address: რუსთაველის ქუჩა, Зугдиди, Грузия

Date: 2012-09-16 19:56:27

Description

პრობლემა არის ახალგაზრდების მიერ დაკარგული თავისუფალი დრო, ჩემს ქალაქში უამრავი ნორჩი პოეტი, მხატვარი, მუსიკოსი, მსახიობი და პერსპექტიული

ახალგაზრდაა.აუცილებელია მათთვის გზის გახსნა, ამისათვის საჭიროა მათი თავმოყრა და პოპულირება. უამრავი ახალგაზრდა თავისუფალ დროს ქუჩაში ატარებს,

საჭიროა მათი დაინტერესება რამით. გასათვალისწინებელია უნარშეზღუდული, უპატრონო და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ახალგაზრდები. თითოეული

ჩვენგანის ვალია ასეთ ბავშვებს გვერდით დავუდგეთ და ერთი დღე მაინც გავუხალისოთ. პრობლემის გადაჭრის გზად მიმაჩნია ''ახალგაზრდული ცენტრის'' დაარსება.

ქვემოთ მოყვანილ აქტივობებში უფასოდ მონაწილეობა შეეძლებათ უნარშეზღუდულ, უპატრონო და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფ ახალგაზრდებს.

 

                                                                        ''ახალგაზრდული ცენტრის'' აქტივობები

• ახალგაზრდა პოეტთა წრე - აქ შეკრებილი ახალგაზრდები ყოველთვიურად შემოგვთავაზებენ პოეზიის საღამოებს და ყოველთვიურად გამოიცემა მათი 
ლექსების კრებული.

• მსახიობთა კლუბი - ნორჩი მსახიობები იმუშავებენ თანდაყოლილად და ყოველთვიურად წარმოგვიდგენენ სპექტაკლებს.

• ხატვის, კერამიკის დამზადების და თექაზე მუშაობის წრე - ნიჭიერი ახალგაზრდები იმუშავებენ, შექმნიან ხელოვნების ნიმუშებს და ყოველთვიურად 
გაიმართება მათი ნამუშევრების გამოფენა-გაყიდვა.

• სატურიზმო ჯგუფი - მოსწავლეები მიიღებენ ზოგად განათლებას ტურიზმზე, გაეცნობიან საქართველოს ტურისტულ ზონებს და ერთი მთლიანი კურსის 
დამთავრების შემდეგ მიიღებენ გიდის სერტიფიკატს.

• სახალისო ფიზიკა-ქიმია - მოსწავლეები მიიღებენ ზოგად განათლებას ფიზიკა-ქიმიაზე,რომელიც გამოადგება მათ პირად ცხოვრებაში და ჩაატარებენ 
სახალისო ცდებს.

• ყოველკვირეული ტრენინგები აქტუალურ თემებზე

• ყოველთვიური ინტელექტუალური თამაშები

• ბიბლიოთეკა


 

Vote for this project

Voting is over now.

նորություններ

Ինչպես փոփոխել

 

Jan
Pieklo


ՈՒԿՐԱԻՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ, ԼԵՀԱՍՏԱՆԻՑ

Եվրո ավտոբուսը 4: "Եվրոպական երիտասարդական ուկրաիներեն համայնքն" դարձել է ամենամյա ծրագիրը, որը հաջորդում է տոնակատարության Եվրոպայի օրերին Ուկրաինայում: Ծրագրի նպատակն է լուծել երկու հիմնական խնդիրը: ուկրաինացիների եւ ԵՄ քաղաքացիների շրջանում Ուկրաինայի գյուղական երիտասարդության եւ նրանց ցածր շարժառիթներ ը հանուն քաղաքացիական գործունեության համար:Կարդացեք ավելի...

 

ԻՐԻՆԱ
ՎԻԴԱՆԱՎԱ


ԲԵԼԱՌՈՒՑԻ ԱԿՏԻՎԻՍՏ, CITIDOG ՊՈՐՏԱԼԻ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԽՄԲԱԳԻՐ

Բելառուսցիների 67 տոկոսը երբեք չի եղել ԵՄ տարածքում իսկ 51 տոկոսը երբեք չի տեսել օտարերկրացի: Հասկանալի է որ բելառուսական ռեժիմը բաց չէ երկրների համար, բայց ինչպես հասկանալ ԵՄ կեցվածքը և իր մարդկանց միջև շփումներ ծրագիրը: Այս նպատակով Վիլնյուսի Belarus Watch ՀԿ-ի կողմից հիմնադրվեց Առանց վիզա կոալիցիան: Այսօր Կոալիցիան միավորում է 10 բելառուսական և 11 ԵՄ ՀԿ-երի, ներառյալ Լեհաստանում գրանցված ՀԿ – ների: Կարդացեք ավելի...

 

 

ՄԻՀԱԼԱՍ
ԷԴՈՒԱՐԴ


ԼԵՀ-ՈՒԿՐԱԻՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՏՆՕՐԵՆ

Եվրո ավտոբուս 4 “Եվրոպական երիտասարդությունը ուկաինական համայնքին” դարձել է ամենամյա ծրագիր, որը հաջորդում է Ուկրաինայում Եվրոպայի օրվա տոնակատարություններին: Ծրագրի նպատակը երկու խնդիր է լուծում. Կարծրատիպային մտածողությունը, որ ունեն ԵՄ և Ուկրաինացի երիտասարդությունը միմյանց հանդեպ, և Ուկրաինայի գյուղական վայրերի երիտասարդության ցածր մոտիվացվածությունը քաղաքացիական նախաձեռնությունների հանդեպ: Կարդացեք ավելի...